Sakramenty i Sakramentalia

BIERZMOWANIE

Materiały do bierzmowania

CHRZEST

 1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą niedzielę ( poza okresem Wielkiego Postu) na mszy o godz. 12:00. Inny termin do ustalenia z Ks. Proboszczem.
 2. Najwcześniej na ok. dwa miesiące przed planowanym chrztem proszę ustalić datę chrztu
 3. W tygodniu przed chrztem do kancelarii w godzinach otwarcia, zgłaszają się oboje rodzice i oboje chrzestni.
 4. Wymagane dokumenty: akt urodzenia i zaświadczenia o możliwości bycia rodzicem chrzestnym od proboszcza miejsca- tylko jeśli osoba mieszka poza naszą parafią. 

ŚLUB

 1. Datę ślubu, w miarę możliwości, należy ustalić rok wcześniej
 2. Na ok. dwa do półtora miesiąca przed ustaloną datą oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z następującymi dokumentami:
 3. Zaświadczenia z gminy o stanie wolnym narzeczonych bądź akt zawarcia przez nich związku cywilnego
 4. Odpis aktu chrztu i bierzmowania- jeśli dana osoba była ochrzczona bądź bierzmowana w innej parafii

 

A także ( w poszczególnych przypadkach)

 1. Odpis aktu śmierci małżonka w przypadku wdowy/ca.
 2. Dokumenty stwierdzające nieważność poprzedniego małżeństwa kościelnego w przypadku wyroku trybunału kościelnego wraz z sądowym aktem rozwodowym związku cywilnego ( w takim przypadku proszę o kontakt 3 miesiące wcześniej)
 3. Sądowy akt rozwodowy sądu cywilnego, w przypadku osoby która poprzednio żyła jedynie w formalnym związku cywilnym. 

 POGRZEB 

 1. Datę i godzinę pogrzebu należy ustalić z KS. Proboszczem przed ustaleniami z zakładem pogrzebowym. Najczęściej pogrzeby w naszej parafii są odprawiane o godz. 15:00, poza niedzielami i uroczystościami kościelnymi (w tym przypadku należy uzyskać pozwolenie kurialne). Można zgłaszać pogrzeb do administratora 691277602
 2. Pogrzeb może zlecić jedynie najbliższa rodzina zmarłego/ej to znaczy osoby z linii wstępującej i zstępującej (np.córka, syn, matka, ojciec) także krewni drugiego stopnia linii bocznej (brat rodzony, siostra rodzona). Dopiero gdy brak powyższej rodziny, pogrzeb może zlecić dalsza rodzina, a nawet opiekunowie czy znajomi ( w przypadku osoby samotnej)
 3. Należy zweryfikować ważność zaświadczenia o byciu opiekunem z prawem do dysponowania miejscem na cmentarzu – tzw. „placowe”.  Jest ono obowiązkowo odnawiane co 20 lat i wiąże się z poniesieniem ustalonych minimalnych opłat eksploatacyjnych. W przypadku grobowca czyli grobu z piwnicą, opłata eksploatacyjna pobierana raz na 20 lat, stanowi 20% całościowej stawki opłaty eksploatacyjnej przewidzianej na okres 100 lat istnienia grobowca. Można też ponieść całość w/w opłaty przewidzianej na 100lat.

W każdym przypadku, występująca na zaświadczeniu  określona data graniczna bycia opiekunem czyli prawo do dysponowania grobem, odpowiada wielkości procentowej wniesionej opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza.

 Bez uregulowania kwestii  już posiadanych grobów nie możemy pozwolić na utworzenie grobu nowego. Opłata eksploatacyjna związana z  tzw.„placowym” jest zróżnicowana w odniesieniu do wielkości grobu oraz występowania piwnicy bądź ziemi pod pomnikiem bądź kopcem ziemnym. Dlatego należy rozróżnić:

 1. grób pojedynczy ziemny na jedną, bądź dwie trumny, według przepisów prawa cmentarnego, nad sobą
 2. grób podwójny ziemny na dwie trumny obok siebie
 3. grobowiec czyli pojedynczy grób z piwnicą na jedną trumnę bądź na dwie trumny ułożone według przepisów prawa cmentarnego jedna nad dugą ( analogicznie do punktu a),
 4. grobowiec czyli podwójny grób z piwnicą na dwie trumny obok siebie( analogicznie do punktu b.)
 5. inne groby o niestandardowych wymiarach np. potrójny

Uwaga! Dokument o placowym nie upoważnia do budowy pomnika lub jego wymiany-patrz informacje o grobach i pomnikach

  1. Do kancelarii przynosimy cztery dokumenty:

   1. Akt zgonu osoby zmarłej
   2. Kartę zgonu- część dla administracji cmentarza
   3. Dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb (nie osoby zmarłej)
   4. Zaświadczenie o „placowym”

  

 

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CMENTARZA PARAFIALNEGO: GROBY I POMNIKI

 

Należy zweryfikować ważność zaświadczenia o byciu opiekunem z prawem do dysponowania  miejscem na cmentarzu – tzw. „placowe”.  Jest ono obowiązkowo odnawiane co 20 lat i związane z ustalonymi opłatami eksploatacyjnymi. W przypadku grobowca czyli grobu z piwnicą, opłata eksploatacyjna pobierana raz na 20 lat, stanowi 20% całościowej stawki opłaty eksploatacyjnej przewidzianej na okres 100 lat istnienia grobowca . Można też ponieść całość w/w opłaty przewidzianej na 100lat. W każdym przypadku, występująca na zaświadczeniu  określona data graniczna bycia opiekunem czyli prawo do dysponowania grobem, odpowiada wielkości procentowej wniesionej opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza.

 

Bez uregulowania kwestii ważności w/w zaświadczenia co do już posiadanych grobów, nie możemy pozwolić na utworzenie grobu nowego. Należy pamiętać, że opłaty eksploatacyjne związane z  tzw. „placowym” jest zróżnicowane w odniesieniu do wielkości grobu oraz występowania piwnicy bądź ziemi pod pomnikiem bądź kopcem ziemnym. Dlatego należy rozróżnić:

   1. grób pojedynczy ziemny na jedną trumnę bądź dwie trumny ułożone według przepisów prawa cmentarnego jedna nad drugą
   2. grób podwójny ziemny na dwie trumny obok siebie
   3. grobowiec czyli pojedynczy grób z piwnicą na jedną trumnę bądź na dwie trumny ułożone według przepisów prawa cmentarnego jedna nad drugą
   4. grobowiec czyli podwójny grób z piwnicą na dwie trumny obok siebie
   5. inne groby o niestandardowych wymiarach np. potrójny

Uwaga! Dokument o „placowym” nie upoważnia do budowy pomnika. Jednak bez uregulowania kwestii placu na cmentarzu nie możemy pozwolić na budowę lub wymianę czy remont pomnika.

   1. Na budowę, wymianę, remont pomnika, bądź prace wykonywane wokół grobu należy uzyskać pozwolenie Proboszcza. Pozwolenie należy uzyskać wcześniej od rozpoczęcia prac. W tym celu należy przynieść do kancelarii zaświadczenie o ważności miejsca na cmentarzu tzw. „placowe” , dowód osobisty oraz  fakturę pro-forma od wykonawcy robót.
   1. Wykonawca i inwestor mają obowiązek stosować się do regulaminu cmentarza parafialnego, w szczególności prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu. Obowiązuje zakaz wyrzucania elementów betonowych do pojemników i za ogrodzenie cmentarza. Wykonawca robót ma obowiązek uporządkować teren budowy i zabrać elementy z rozbiórki i budowy ze sobą.
   1. Administrator Pan Robert Wenecki 691277602

 

Żelechlinek 10.01.2017