Inwestycje

Parafia aktualnie realizuje następujące zadanie przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie: „Termomodernizacja wraz z wykonaniem nowego źródła ciepła – kotłowni na biomasę dla budynku kościoła Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku”.
Wartość inwestycji to: 941 401,00 zł.
Dotacja z NFOŚiGW wynosi 800 190,00 zł.