Strona Główna

Rys historyczny

Parafia została utworzona w drugiej połowie XIV w., prawdopodobnie z parafii Głuchów. W roku 1521 odnowienia jej erekcji do­konał arcybiskup metropolita gnieźnieński Jan Łaski, prymas Polski. W tym też roku wybudowano w Żelechlinku drewniany kościół z fundacji miejscow­ego dziedzica Bartłomieja Żelechlińskiego, dedykowany św. Bartłomiejowi Apostołowi. W XVII w. przy kościele powstała szkoła parafialna. Kościół dwukrotnie ograbili Szwedzi, dlatego w 1762 i. jak zapisał wizytujący pa rafię archidiakon łowicki był on stary i zrujnowany, odremontowany przez ówczesnego plebana, ale szkoła już nie istniała. Niestety, w 1790 r. świątynia spłonęła. Rok później Antoni Chlewieki postawił nowy kościół (również pod tytułem św. Bartłomieja), który służył parafianom jako dom modlitwy do 1900 r., kiedy to rozebrano część zniszczonej budowli i położono fundament pod obecny kościół, według planów arch. Józefa Dziekońskiego. 17 X 1902 r. ks. dziekan German Grabowski poświęcił kamień węgielny i wmurował go w miejscu głównego ołtarza. Fundatorem był proboszcz ks. Dominik Praźmo. Jego nagła śmierć chwilowo przerwała inwestycję, którą dokończył następny proboszcz, ks. Stanisław Wolański. 11 V 1911 r. świątynię konsekrował biskup sufragan warszawski Kazimierz Ruszkiewicz. Upamiętnieniem tego wydarze­nia jest umieszczona w prezbiterium tablica z białego marmuru.

Kościół jest budynkiem wzniesionym na planie krzyża, w stylu neo­gotyckim. W centrum prezbiterium znajdują się obrazy: Matki Bożej Często­chowskiej i św. Bartłomieja (na zasuwie), wkomponowane w dębowy, zdobiony ołtarz główny z wieloma wieżyczkami. W kościele są także ołtarze boczne, przeniesione z poprzedniej świątyni: z XVI w. ku czci św. Anny Sa- motrzecicj, drugi z XVII stulecia dedykowany Matce Boskiej Żelechlińskiej oraz trzeci – św. Antoniego, zbudowany na pamiątkę zwycięstwa nad Szwe­dami.

Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1723 r., małżeństw od 1722r., zgonów od 1724r.

Szkoły: Szkoła Podstawowa w Żelechlinku

Katecheci świeccy: Urszula Starosta, Agnieszka Wysokińska

Do parafii należą:
Żelechlinek,
ulice:
Cmentarna, Kruczkowskiego, Łąkowa, Łódzka, Plac 1000-lecia, Rawska, Osiedle, Skalskiego, Słoneczna, Susika, Witosa, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Zakątna, Zielona miejscowości: Brenik, Budki Łochowskie, Bukowiec, Czerwonka (nry 1 -57), Czechowice, Chociszew, Gaj, Gawerków, Feliksów, Janów, Julianów, Józefin, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Łochów, Modrzewek (nry 1-5), Naropna, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Świniokierz Włościański, Świniokierz Dworski, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin

Z parafii pochodzą:  Ks. Stanisław Kosiacki, Tadeusz Piaskowski, Ks. Paweł Pietrzak, Ks. Stanisław Skura,  S. Anna Czech

Proboszczowie (po 1990r.):
Ks. Dominik Praźmo (1884-1902), Ks. Stanisław Wolański (1902-1914), Ks. Paulin Bors (1915-1916), Ks. Józef Raube (1916-1919), Ks. Bronisław Kaczorowski (1919-1922), Ks. Wacław Wolski (1922-1925), Ks. Jan Młynarski (1925-1928), Ks. Piotr Gibel (1928-1935), Ks. Dominik Weszke (1935-1941), Ks. Witold Skalski (1941- 1979), Ks. Jan Świstak (1979-1983), Ks. Ryszard Urbański (1983), Ks. Stanisław Stań (1983-1984), Ks. Kazi¬mierz Płatek (1984-1992), Ks. Tadeusz Zakrzewski (1992- 1995), Ks. Józef Kukla (1995-2002), Ks. Tadeusz Piotrowski (2002-2007), Ks. Paweł Jurek (2007-2016)

Na cmentarzu spoczywają:
Ks. Jan Młynarski, Ks. Dominik Praźmo, Ks. Józef Raube, Ks. Witold Skalski, Ks. Stanisław Skura, Ks. Stanisław Stań

JD