Kancelaria

KANCELARIA PARAFII ŚW BARTŁOMIEJA AP. W ŻELECHLINKU

Ks. PROBOSZCZ DR MAREK KANIA (święcenia w Łowiczu 20.06.1998, doktor nauk humanistycznych na uniwersytecie San Tommaso Aq. w Rzymie. Sprawuje urząd proboszcza parafii od r. 2016).

Tel. kancelarii:  791 00 80 18 lub 691 277 602
Tel. w nagłych przypadkach np. namaszczenia: 791008018, w przypadku pogrzebu: 691277602
Czwartek, piątek: 17:30 (po mszy św., do ostatniego interesanta)
Sobota: po ostatniej mszy św., do ostatniego interesanta
Niedziela: 13:00 (po ostatniej mszy św., do ostatniego interesanta)

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CMENTARZA PARAFIALNEGO: GROBY I POMNIKI

 

Należy zweryfikować ważność zaświadczenia o byciu opiekunem z prawem do dysponowania  miejscem na cmentarzu – tzw. „placowe”.  Jest ono obowiązkowo odnawiane co 20 lat i związane z ustalonymi opłatami eksploatacyjnymi. W przypadku grobowca czyli grobu z piwnicą, opłata eksploatacyjna pobierana raz na 20 lat, stanowi 20% całościowej stawki opłaty eksploatacyjnej przewidzianej na okres 100 lat istnienia grobowca . Można też ponieść całość w/w opłaty przewidzianej na 100lat. W każdym przypadku, występująca na zaświadczeniu  określona data graniczna bycia opiekunem czyli prawo do dysponowania grobem, odpowiada wielkości procentowej wniesionej opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza.

Bez uregulowania kwestii ważności w/w zaświadczenia co do już posiadanych grobów, nie możemy pozwolić na utworzenie grobu nowego. Należy pamiętać, że opłaty eksploatacyjne związane z  tzw. „placowym” jest zróżnicowane w odniesieniu do wielkości grobu oraz występowania piwnicy bądź ziemi pod pomnikiem bądź kopcem ziemnym. Dlatego należy rozróżnić:

  1. grób pojedynczy ziemny na jedną trumnę bądź dwie trumny ułożone według przepisów prawa cmentarnego jedna nad drugą
  2. grób podwójny ziemny na dwie trumny obok siebie
  3. grobowiec czyli pojedynczy grób z piwnicą na jedną trumnę bądź na dwie trumny ułożone według przepisów prawa cmentarnego jedna nad drugą
  4. grobowiec czyli podwójny grób z piwnicą na dwie trumny obok siebie
  5. inne groby o niestandardowych wymiarach np. potrójny

Uwaga! Dokument o „placowym” nie upoważnia do budowy pomnika. Jednak bez uregulowania kwestii placu na cmentarzu nie możemy pozwolić na budowę lub wymianę czy remont pomnika.

  1. Na budowę, wymianę, remont pomnika, bądź prace wykonywane wokół grobu należy uzyskać pozwolenie Proboszcza. Pozwolenie należy uzyskać wcześniej od rozpoczęcia prac. W tym celu należy przynieść do kancelarii zaświadczenie o ważności miejsca na cmentarzu tzw. „placowe” , dowód osobisty oraz  fakturę pro-forma od wykonawcy robót.
  2. Wykonawca i inwestor mają obowiązek stosować się do regulaminu cmentarza parafialnego, w szczególności prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu. Obowiązuje zakaz wyrzucania elementów betonowych do pojemników i za ogrodzenie cmentarza. Wykonawca robót ma obowiązek uporządkować teren budowy i zabrać elementy z rozbiórki i budowy ze sobą.
  3. Administrator Pan Robert Wenecki 691277602

Żelechlinek 10.01.2017